Artikel 29: Tegenstrijdigheden

29.1 Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen vereningsstatuten en Huishoudelijk Reglement staan de regels van de verenigingsstatuten boven die van het Huishoudelijk Reglement. Elk verder geschil omtrent uitlegging of toepassing van dit Huishoudelijk Reglement wordt onderworpen aan de beslissing van het bestuur. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet of onvoldoende in voorziet beslist het bestuur.

29.2 Elke rechtsgang die de verenigingsstatuten of het Huishoudelijk Reglement, alsmede het Redactie Statuut, het Algemeen Fractie Statuut geheel of gedeeltelijk als grondslag hebben, met uitzondering van de in de punten 2.15 en 10.6 beschreven redenen, is de donateurs, de leden, de (kandidaat) politici, de sponsors en het bestuur ontzegt. De kennis en het inzicht in de volledige reikwijdte en consequenties van alle openbaar toegankelijke verenigingsdocumenten wordt van de in dit lid genoemde personen en organisaties vooraf nadrukkelijk veronderstelt en door middel van de betaling van de bijdrage en/of contributies nog eens extra bevestigt.

Geef een reactie