Artikel 28: Voorlopige wijzigingen

28.1 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan volgens Artikel 27 alleen na zorgvuldig overleg tussen het bestuur en de leden. Na de definitieve vaststelling hiervan kan het huishoudelijk reglement slechts gewijzigd worden met instemming van een gewone meerderheid van de leden van de Kiesvereniging XyZyX en gedaan in een algemene of bijzondere ledenraadpleging.

28.2 Leden, donateurs en derden mogen het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX ten alle tijden wijzen op tegenstrijdigheden en ontoelaatbaarheden in de combinatie van dit huishoudelijk reglement met de verenigingsstatuten, het algemeen fractiestatuut en het redactiestatuut van de Kiesvereniging XyZyX en voorstellen ter verbetering doen.

28.3 Zolang de tijdelijk gewijzigde huishoudelijke reglementen niet via een ledenraadpleging zijn goedgekeurd en vastgesteld geldt het vorige huishoudelijk reglement.

28.4 Door de wet afgedwongen wijzigingen mogen door het bestuur, zonder ledenraadpleging, vastgesteld worden.

Geef een reactie