Artikel 27: Wijzigingen van dit reglement

Voorstellen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement moeten van het bestuur uitgaan of door tenminste 30% van de leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Voorstellen dienen minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht. Ze kunnen slechts in stemming worden gebracht op een raadpleging waaraan minimaal 70% van de leden aan deelneemt. Wordt het vereiste quotum niet gehaald, dan wordt binnen zes maanden een nieuwe raadpleging uitgeschreven.

Het minimum quotum blijft echter 70% van de leden.

Geef een reactie