Artikel 26: Steungroepen en commissies

26.1 Voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde activiteiten en speciale opdrachten kan het bestuur commissies instellen. Na verkregen toestemming via een ledenraadpleging kunnen ook steungroepen of actiecomités belast worden met specifiek benoemde projecten en bijzondere werkzaamheden ten dienste van de Kiesvereniging XyZyX.

26.2 Een in of externe commissie kan benoemt worden om het bestuur te ondersteunen in haar taken ten aanzien van het in goede orde doen functioneren van de Kiesvereniging XyZyX.

26.3 Een steungroep is ter ondersteuning en advisering van de leden van de fracties en heeft ten principale geen beleidsbepalend karakter. Een steungroep kan tevens zorgdragen voor de handhaving en verwerkelijking van het Kiesverenigingconcept zoals genoemd in artikel 2 van de verenigingsstatuten.

26.4 Een actiecomité draagt een tijdelijk karakter en is uitsluitend bedoelt voor een duidelijk omschreven activiteit.

26.5 De leden van alle commissies, elke steungroep en ieder actiecomité zijn verantwoording schuldig aan de ledenraadpleging van de Kiesvereniging XyZyX.

Geef een reactie