Artikel 25: Website en forum

25.1 De website www.XyZyX.nl heeft de status van officiële spreekbuis van de politieke partij XyZyX 4U2. Officiële uitlatingen namens de Kiesvereniging XyZyX kunnen alleen door het bestuur gedaan worden.

25.2 De website is het enige spreekbuis en discussie orgaan voor alle donateurs, leden, politici en bestuur. Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor uitlatingen welke niet door het bestuur zelf gedaan zijn en die mogelijk als kwetsend ervaren kunnen worden of vallen onder het strafrecht en of civiel recht.

25.3 De leden, de fracties, het fractiebestuur en de politici zijn gemachtigd om zelfstandig en uitsluitend namens zichzelf mededelingen en uitspraken te doen. Alle mededelingen en uitspraken dienen duidelijk voorzien te zijn van de naam en functie van de persoon die de mededelingen en uitspraken doet of heeft gedaan. Mededelingen en uitspraken kunnen niet door of namens onbekende personen gedaan worden.

25.4 Mededelingen van en voor het bestuur, de Kiesvereniging XyZyX, de fractie(s), de leden en de donateurs geschieden doorgaans via de website en via e-mail.

25.5 De eindverantwoordelijkheid van de website ligt in handen van de webmaster, die op zijn beurt wordt gecontroleerd door de redactieraad en het bestuur. Zij hebben de vrijheid om te handelen conform het Redactie Statuut, het Huishoudelijk Reglement, wettelijke bepalingen t.a.v. vrijheid van meningsuiting en de forumregels.

25.6 De webmaster heeft het recht om bijdragen te weigeren, te verwijderen, in te korten, te kuisen, op te slaan, door te sturen, enz. De eigendom en auteursrecht van alle geplaatste en niet geplaatste bijdragen vervalt aan de Kiesvereniging XyZyX. De Kiesvereniging XyZyX is niet direct of indirect verantwoordelijk te maken voor schending van de rechten van derden gedaan door de leden en zal in zulk geval zo snel als mogelijk na kennisname van een dergelijke schending de bewuste bijdrage(n) verwijderen dan wel alsnog weigeren of aanpassen.

25.7 In geval van twijfel, verschillen en eindbeslissing zal het bestuur hier omtrent uitspraak doen.

25.8 Als er een bijzondere mededeling op de website bekend gemaakt wordt dan ontvangen alle donateurs en leden van de Kiesvereniging XyZyX daarover een e-mail bericht. E-mail betreffende de bekendmaking van officiële standpunten en uitlatingen kunnen alleen gedaan worden door het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX.

Geef een reactie