Artikel 24: De nieuwsbrief

24.1 De Kiesvereniging XyZyX streeft ernaar om een dagelijks verschijnende digitale nieuwsbrief uit te brengen. De nieuwsbrief heeft tot doel de denkbeelden en standpunten van de Kiesvereniging XyZyX en haar politici breed uit te dragen en belangstelling voor de Kiesvereniging vast te houden bij donateurs en leden alsmede goodwill te kweken buiten de eigen kring.

24.2 De benoeming, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de webmaster zijn nader omschreven in het Redactie Statuut.

24.3 Het bestuur is, in overleg met de redactieraad en de webmaster, verantwoordelijk voor de minimale omvang van de redactie.

Geef een reactie