Artikel 23: De fractie organisatie

23.1 De eerste lijsttrekker is ook de eerst aangewezene voor de functie van fractievoorzitter.

23.2 De fractievoorzitter verdeelt onderling de beleidsterreinen, daarbij rekening houdend met ieders PERVOTEST.

23.3 Fracties kunnen zich bij hun werkzaamheden laten bijstaan door een door de Kiesvereniging XyZyX benoemde steungroep.

23.4 De werkwijze van alle fracties wordt nader geregeld in het Algemeen Fractie Statuut waaraan alle fractieleden gebonden zijn.

Geef een reactie