Artikel 22: De fracties

22.1 De samenstelling van de diverse fracties wordt bepaald door de verkiezingsuitslag.

22.2 Alle fractieleden en hun persoonlijke staf alsmede de ondersteunende fractie staf zijn onderworpen aan de regels van het Algemeen Fractie Statuut.

22.3 Dagelijks leggen alle fractieleden op het XyZyX 4U2 forum, in een continue dialoog met donateurs en leden, verantwoording af van de door hen uitgevoerde politieke activiteiten, immers zij zijn zelf verantwoordelijk voor het nastreven en realiseren van hun persoonlijk verkiezings- en beleidsprogramma.

22.4 Alle fractievoorzitters onderhouden zoveel als noodzakelijk is ook contact met het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX.

Geef een reactie