Artikel 21: Kandideren voor politieke functies

21.1 (Kandidaat) politici geven vooraf aan voor welke functie(s) zij na hun verkiezing wensen te opteren.

21.2 (Kandidaat) politici geven vooraf een gemotiveerde onderbouwing van hun geschiktheid voor de beoogde functie(s).

21.3 Ook (Kandidaat) politici die niet op een interne kieslijst wensen te staan maar uitsluitend opteren voor een politieke bestuursfunctie dienen zich te melden bij een notaris van hun keuze, waar deze de in artikel 30 genoemde procedure zal volgen.

Geef een reactie