Artikel 20: Kandideren voor de kieslijst

20.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat er, tenminste twee maanden voor de ledenraadpleging over de samenstelling van de externe kieslijst, een interne lijst van (kandidaat) politici voor presentatie en discussie beschikbaar is.

20.2 Van de (kandidaat) politici wordt verwacht dat zij actief wensen deel te nemen aan het e-mail overleg met leden, donateurs en medekandidaten. Ook is het wenselijk dat zij kamer-, raads- en/of commissievergaderingen bijwonen op de publieke tribune en eventueel een scholingsprogramma voor nieuwe politici volgen.

20.3 De (kandidaat) politici moeten genegen zijn hun motivatie schriftelijk te verwoorden voor de ledenraadpleging.

20.4 De (kandidaat) politici hebben de inhoud en strekking van de statuten, het huishoudelijk reglement en het daaruit af te leiden Kiesverenigingconcept van de Kiesvereniging XyZyX nadrukkelijk onderschreven.

20.5 De (kandidaat) politici dienen zich te melden bij een notaris van hun keuze, waar deze de in artikel 30 genoemde procedure zal volgen.

20.6 De (kandidaat) politici zullen op de preselectie lijst voor de eerste ledenraadpleging geplaatst worden volgens de alfabetische A t/m Z sorteermethode op basis van de familie of meisjesnaam.

Geef een reactie