Artikel 16: Persoonlijke voordelen

16.1 Het is aan (kandidaat) politici, bestuursleden, medewerkers, alsmede aan de leden van commissies, steungroepen en actiecomités verboden om persoonlijke en niet onverbrekelijk aan de zetel, functie of Kiesvereniging XyZyX gerelateerde, financiële of materiële voordelen te genieten uit hoofde van hun functie als (kandidaat) politicus, lid van het bestuur, medewerker, commissie, steungroep of actiecomité, anders dan de vooraf overeengekomen en bij de functie behorende vergoedingen, presentiegelden, schadeloosstellingen en salarissen. Alle andere, niet schriftelijk door het bestuur goedgekeurde, vergoedingen komen volledig ten gunste van de kas van de Kiesvereniging XyZyX.

16.2 Het bestuur rekent op een groot aantal leden en donateurs, daarom zal er ook een webwinkel, die het zijn van lid of donateur lucratief kan maken, worden geopend. Via een koppeling op de startpagina van www.XyZyX.nl zal deze webwinkel bereikt kunnen worden. Het eventuele batig netto saldo komt volledig ten gunste van de kas van Kiesvereniging XyZyX.

16.3 De Kiesvereniging XyZyX zal geen werknemers kennen. Eventueel zullen het bestuur, leden van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep en de eventuele secretariaatsmedewerkers op basis van vervangend werkgeverschap, via een z.g. pay-roll overeenkomst met een gerenommeerd verloningsbureau, verloont worden.

16.4 De hoogte van de begrootte en ontvangen loonkosten, presentiegelden, schadeloosstellingen en vergoedingen zijn openbaar voor de leden en zullen tijdens de eerste algemene leden raadpleging van ieder nieuw verenigingsjaar bekend gemaakt worden.

Geef een reactie