Artikel 15: Bezit van de Kiesvereniging

Alle goederen en gelden die worden aangeschaft dan wel verworven door of namens de Kiesvereniging XyZyX blijven of worden eigendom van de Kiesvereniging XyZyX en worden beheerd door of namens het bestuur.

Geef een reactie