Artikel 14: Kascontrole

14.1 De jaarlijkse kascontrole wordt uitgevoerd door een extern persoon of bedrijf die van het controleren van boeken en financiële bescheiden zijn dagelijkse broodwinning heeft gemaakt.

14.2 De kascontroleur, niet tevens zijnde de penningmeester van de Kiesvereniging XyZyX, brengt minstens vier weken voor de ledenraadpleging per e-mail verslag uit aan de leden. Tijdens en voor de ledenraadpleging kunnen op en aanmerkingen van leden op de balans en de jaarrekening per e-mail worden behandeld.

14.3 De kascontroleur mag niet direct of indirect verbonden zijn aan de Kiesvereniging XyZyX of haar bestuursleden.

14.4 De kascontroleur wordt benoemt door het bestuur voor periodes overeenkomend met het Kiesverenigingsjaar.

Geef een reactie