Artikel 13: Vergoeding van onkosten

13.1 Door bestuursleden of met name genoemde deelnemers aan met name genoemde manifestaties gemaakte onkosten, worden vergoed mits deze vooraf zijn overlegd met en goedgekeurd door het bestuur.

13.2 Reiskosten, gemaakt op verzoek van het bestuur of de ledenraadpleging, door met name genoemde deelnemers van de Kiesvereniging XyZyX, voor met name genoemde evenementen, komen in aanmerking voor een vooraf gemaximaliseerde vergoeding. Reiskosten kunnen uitsluitend gedeclareerd op basis van ingeleverde originele bewijzen mits deze ook niet elders geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

13.3 Wanneer er voor de politieke activiteiten door derden onkostenvergoedingen worden gegeven of worden toegezegd, dan bestaat er geen recht deze onkosten ook bij de Kiesvereniging te declareren.

13.4 Uitgaven als bedoeld in dit artikel, gedaan in enig Kiesverenigingsjaar, kunnen uiterlijk tot 31 januari van het volgende Kiesverenigingsjaar gedeclareerd worden. Gedeclareerde onkosten mogen niet worden gebruikt als betaling voor verschuldigde deelnemersbijdragen. Verrekening is niet toegestaan omdat de leden en onkosten administraties aparte boekhoudingen voeren.

Geef een reactie