Artikel 12: Bijdragen van (kandidaat) politici

12.1 Het bestuur stelt tenminste een drie maanden voorafgaand aan vaststelling van de kandidatenlijst de hoogte van de jaarlijkse extra deelnemersbijdrage van de (kandidaat) politici aan de Kiesvereniging vast.

12.2 Deze extra deelnemersbijdrage is verschuldigd zolang de deelnemer deze positie ambieert of bekleed. Op deze bijdrage wordt geen restitutie of pro rato tarief toegepast.

Geef een reactie