Artikel 11: Legaten en donaties

11.1 Legaten en donaties, enz. komen, tenzij de schenker dat anders wenst, anoniem ten goede aan de algemene kas van de Kiesvereniging. Kosten van algemene aard worden uit deze kas bestreden. Het dagelijks bestuur kan zonodig en voor zover de middelen zulks toelaten, gelden ter beschikking van de steungroepen en actiecomités stellen.

11.2 Legaten en donaties, enz. kunnen anoniem gedaan worden door privé personen, organisaties en bedrijven, hiervoor geldt geen maximum. Niet anonieme donaties gedaan door privé personen, organisaties en bedrijven die zich daarop openbaar willen laten voorstaan zijn gebonden aan een vooraf door het bestuur te verlenen toestemming. Donaties kunnen vermeld worden op een sponsor lijst op de website, eventueel met de naam van de donateur en de hoogte en doel van de donatie.

11.3 Legaten en donaties, enz. die naar de mening van het bestuur discutabel zijn, zullen onder voorbehoud door het bestuur aanvaard worden. Het bestuur maakt hiervan een agendapunt op de eerstvolgende ledenraadpleging, waarna de leden bindend beslissen.

Geef een reactie