Artikel 8: Raadplegingsschema

8.1 De eerste algemene ledenvergadering heeft de plicht tot het lijfelijk aanwezig zijn van de leden bij een algemene ledenvergadering vervangen door een rechtsgeldige ledenraadpleging per internet en e-mail. Het bestuur heeft, naar genoegen van de toen aanwezige gewone meerderheid van leden, aangetoond dat het controleren van de authenticiteit en het stemgedrag van de donateurs en leden met voldoende zekerheid en anonimiteit plaats kan vinden.

8.2 Het bestuur stelt een agenda op voor bestuurs- en ledenraadplegingen.

8.3 Bijzondere raadplegingen worden uitgeschreven op een termijn van tenminste vijf dagen.

8.4 De voorzitter is verplicht een extra bestuursraadpleging uit te schrijven, indien en zodra de meerderheid van de bestuursleden hierom verzoekt.

Geef een reactie