Artikel 7: Kandidaatstelling bestuursleden

7.1 Ieder lid kan zich, uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de verkiezingen van één of meer bestuursleden worden gehouden, bij de secretaris schriftelijk laten voordragen als kandidaat. De voordracht dient ondersteund te worden door minimaal 10% van de leden.

7.2 De voordracht dient duidelijk te vermelden voor welke vacante functie de kandidaat wordt voorgedragen. Een zelfde kandidaat kan worden voorgedragen voor meerdere functies.

7.3 Bij iedere voordracht behoort een korte omschrijving van de personalia, eerder beklede (politieke) functies en eventueel een beleidsvisie van de kandidaat.

7.4 Een bij een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats zij/hij is gekozen volgens het rooster zou zijn afgetreden.

7.5 Een bestuurslid kan door de leden voor een periode van maximaal tien jaar per benoeming benoemd worden en is daarna onmiddellijk weer verkiesbaar.

7.6 De tweede secretaris is tevens voorzitter van de redactieraad. Hij treedt jaarlijks af en is daarna onmiddellijk weer verkiesbaar.

Geef een reactie