Artikel 4: Voordracht van kandidaten

4.1 Via ledenraadplegingen wijzen de donateurs en leden (kandidaat) politici aan op externe kieslijsten voor externe organen en/of lichamen.

4.2 De hoeveelheid van de op de kandidaten uitgebrachte voorkeursstemmen bepalen zijn of haar plaats op de kieslijst.

4.3 Kandidaten dienen voor de stemmingen aan te geven of zij lijsttrekker wensen te zijn, mochten zij de meeste voorkeursstemmen op zich vergaren. Lijsttrekkers solliciteren automatisch naar de eventueel ook beschikbare functie van fractie voorzitter. Kandidaten die geen lijsttrekker wensen te zijn kunnen, ongeacht de hoeveelheid op hen uitgebrachte voorkeursstemmen, pas vanaf de vijfde plaats een positie op de kieslijst innemen.

4.4 Kandidaten dienen voor de stemmingen aan te geven of zij lijstduwer wensen te zijn, mochten zij zich via voorkeursstemmen op de kieslijst geplaatst worden. Zijn er meerdere kandidaten beschikbaar als lijstduwer, dan zal degene van hen die meeste voorkeurstemmen op zich verzameld heeft, de eerste lijstduwer worden. Lijstduwers solliciteren automatisch naar de eventueel ook beschikbare functie van kamer of collegevoorzitter of Gemeentesecretaris of Burgermeester of Commissaris van de Koningin of Minister-President. Als de op hen uitgebrachte voorkeursstemmen niet voldoende zijn voor de kiesdeler dan worden zij toegewezen aan degene met de meeste voorkeursstemmen.

4.5 Politici die met behoud van een via andere partij verworven zetel openlijk lid zijn geworden van de Kiesvereniging XyZyX hebben eenmalig voorrang boven nieuwe (kandidaat) politici bij de eerstvolgende verkiezing voor dat college.

4.6 Ook bekende politici of personen die zich anoniem laten vertegenwoordigen dienen zich via een gewone donateurs en ledenraadpleging te kwalificeren voor een plaats op een externe kieslijst.

Geef een reactie