Pervotest en Blogarp

De Kiesvereniging XyZyX (spreek uit als: Ksi-ZikS) en haar politieke partij XyZyX 4U2 (spreek uit als: Ksi-ZikS-For-You-Too) hebben zich tot doel gesteld om de kiezers dagelijks te betrekken bij de politieke besluitvorming in de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese politieke colleges.

XyZyX zal aan haar politici vooral een professioneel en organisatorisch politiek neutraal werkkader aanbieden waarbinnen de (kandidaat) volksvertegenwoordiger op geheel eigen wijze vorm geeft aan zijn of haar persoonlijk politiek programma.

Door deze platformfunctie worden de politici van XyZyX 4U2 door de Kiesvereniging XyZyX verlost van de vele vervelende bijkomstigheden die horen bij het zelfstandig opzetten en organiseren van een eigen politieke partij, zoals het lezen en beoordelen van schier eindeloze hoeveelheden college materiaal.

U als geïnteresseerde kiezer beoordeeld dit collegemateriaal en geeft de diverse XyZyX 4U2 politici een onderbouwd stemadvies, gebaseerd op hun individuele PERVOTEST.

De XyZyX 4U2 politici kunnen zich nu, op volstrekt individuele wijze, volledig gaan richten op de uitbouw van hun eigen politieke identiteit. De Kiesvereniging XyZyX zorgt immers ook voor de distributie van hun denkbeelden en bewaakt de media aandacht, regelt passende spreekbeurten, enz.

De oprichters van de Kiesvereniging XyZyX zijn ook van mening dat het voor de kiezers momenteel vrijwel onmogelijk is om vooraf het werkelijke stemgedrag van een partij en haar volksvertegenwoordigers na de verkiezingen juist in te schatten, waardoor de politiek voor veel kiezers vooral een speelveld voor politiek benoemde ambtenaren en sterk vooringenomen vooral linkse journalisten die mogelijk lucratieve combo’s met linkse politici en hun partijen hebben gevormd.

Die bewezen onvoorspelbaarheid is voor veel kiezers dan ook een reden geweest om geen vertrouwen meer hebben in politici en zijn daarom afgehaakt. Voor de huidige politieke partijen maakt de geringe interesse van de kiezers feitelijk niets uit, immers hoe lager het aantal opkomende kiezers, hoe lager de kiesdeler en dus hoe belangrijker de buitenparlementaire invloed van bevriende belangengroepen, zoals vakbonden, linkse massa media, NGO’s en religie gedreven genootschappen.

Om dit gerechtvaardigde wantrouwen weg te nemen zijn door de Kiesvereniging XyZyX twee belangrijke politieke controle- en aansturingsinstrumenten ontworpen, n.l. :

De PERVOTEST en de BLOGARP.

Geef een reactie