Doelstelling

Geachte Lezers en Lezeressen,

De oprichters van de Kiesvereniging XyZyX zijn van mening dat het voor de kiezers momenteel vrijwel onmogelijk is om vooraf het werkelijke stemgedrag van een partij en haar volksvertegenwoordigers na de verkiezingen juist in te schatten, waardoor de politiek voor veel kiezers vooral een speelveld voor politiek benoemde ambtenaren en sterk vooringenomen, vooral linkse, massamedia journalisten die mogelijk lucratieve combo’s met linkse politici en hun partijen hebben gevormd.

Die bewezen onvoorspelbaarheid is voor veel kiezers dan ook een reden geweest om geen vertrouwen meer hebben in politici en zijn daarom afgehaakt. Voor de huidige politieke partijen maakt de geringe interesse van de kiezers feitelijk niets uit, immers hoe lager het aantal opkomende kiezers, hoe lager de kiesdeler en dus hoe belangrijker de buitenparlementaire invloed van bevriende belangengroepen, zoals vakbonden, linkse massamedia’s, linkse mantelorganisaties zoals de Consumentenbond en de Postcode loterij, NGO’s, religie gedreven genootschappen, enz.

Om dit gerechtvaardigde wantrouwen weg te nemen zijn door de Kiesvereniging XyZyX twee belangrijke politieke controle- en aansturingsinstrumenten ontworpen, n.l. :

De PERVOTEST en de BLOGARP.

De Kiesvereniging XyZyX zal haar kandidaat politici verplichten tot het vooraf afleggen van deze PERVOTEST. In deze PERVOTEST, een afkorting van PERsoonlijke Voor Of TEgen STandpuntenlijst, heeft de XyZyX 4U2 politicus een strikt persoonlijk standpunt ingenomen inzake meer dan 1.200 door hem of haar persoonlijk alsmede door leden en donateurs ingebrachte agendapunten.

De PERVOTEST wordt door de kandidaat volksvertegenwoordiger voor zijn kandidaatstelling gedetailleerd ingevuld, is openbaar en blijft geldig tot zijn of haar volgende kandidaatstelling of herijking in januari van elk EVEN jaar.

De BLOGARP, een afkorting van BLijf Of GA Raadplegings Procedure, kan een XyZyX 4U2 politicus dwingend uit een college laten verwijderen als hij of zij zich niet aan hun PERVOTEST gehouden hebben.

Ten slotte

Ik hoop dat u de gelegenheid neemt om het elders op deze website geplaatste uitgebreide huishoudelijk regelement te kopiëren en in rust te lezen, politicus of lid of donateur van de Kiesvereniging XyZyX te worden en al uw kennissen en vrienden van het bestaan en de doelstellingen van de politieke partij XyZyX 4U2 op te hoogte te brengen door onderstaande, tussen de lijntjes staande, korte boodschap per e-mail onder hen te verspreiden:

——————————————————-
Wordt als POLITICUS of LID of DONATEUR politiek actief bij XyZyX 4U2 Kijk op http://www.xyzyx.nl/ voor meer informatie.
——————————————————-

Met vriendelijke groet,

Hans-Peter M. Mul, voorzitter van de Kiesvereniging XyZyX

Dit bericht is geplaatst in Algemene Introductie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie